Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä 1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

Hankkeiden aika   Työntekijät   Kerhot   Tehtävät   Kurssit ja kilpailut   Hankkeet

2000-luku : Hankkeet

Hankkeet

Survo-Korpelan maisemapelto

Kesällä 2001 tehtiin yhteistyötä kaupungin
puistotoimen kanssa, kun Survo-Korpelan tilan
maisemapellon viljely kuului 4H-yhdistykselle.

Meneillään olevasta vuosikymmenestä on muodostunut yhdistykselle todellinen hankkeiden aika. Esimerkiksi Elämän virtapiirit kuvaa

Elämän virtapiirit -hanke sai alkunsa kotipalvelussa työskentelevien nuorten halusta turvata palveluita ja toimintamahdollisuuksia myös haja-asutusalueilla asuville. RAY:n rahoittamassa hankkeessa muodostettiin ikääntyvistä ja työkuntoutujista pienryhmiä. Osallistujille tarjottiin sosiaalista vuorovaikutusta, harrastus- ja elämysmahdollisuuksia sekä yhteisesti tilattuja palveluja. Vuonna 2004 projektille saatiin jatkorahoitusta ja sitä alkoi hallinnoida Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys. Samalla projektista tehtiin hyvien kokemusten perusteella maakunnallinen.

Toinen merkittävä hanke on Tekemällä Oppimisen Keskus eli TOK-hanke, joka alkoi vuonna 2003. Kuokkalan kaupunginosassa sijaitsevalle Survo-Korpelan tilalle haluttiin perustaa vaihtoehtoinen oppimis- ja tekemisympäristö. Keskuksen on tarkoitus tarjota toimintamahdollisuuksia niin kouluille kuin muillekin ryhmille. Käytännössä keskuksessa tullaan järjestämään leirejä, kursseja ja pajoja. Se tarjoaa mahdollisuudet myös muun muassa kotieläinpihalle ja palstaviljelylle ja sitä kautta tukee yhdistyn yrittäjyyskasvatustehtävää. Tekemällä Oppimisen Keskuksen avajaisia vietetään syyskuussa 2006.

© Mediakajo