Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä   1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

Mikä 4H?

maatalousnäyttely

Suomen 4H-liitto toimi ensimmäiset neljä vuosikymmentään nimellä Maatalouskerholiitto. Järjestö sai alkunsa Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella. Tavoitteena oli opettaa nuorille maaseudulla elämiseen ja työskentelyyn tarvittavia taitoja. Suomessa ensimmäiset maatalouskerhot aloittivat toimintansa Suonenjoella keväällä 1925 ja toiminta laajeni nopeasti. Toimintaa organisoimaan perustettiin Maatalouskerholiitto 20.11.1928. Perustajajäseniksi tuli 19 eri järjestöä, muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Pellervo-Seura ja Maataloustuottajain Keskusliitto.

Jyvässeudun 4H-yhdistyksen juuret ovat 1930- ja 1940-luvuilla. Kerhotoimintaa järjestettiin tuolloin sekä Jyväskylän kaupungissa että maalaiskunnassa. Nykyinen toiminta alkoi vuonna 1956. Tuolloin kerhotoiminta virisi uudelleen ja on jatkunut katkeamatta 2000-luvulle asti. Nykyisin yhdistyksen ja järjestön tehtävä on laajentunut käsittämään työ- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä kansainvälisyystaitojen ja ympäristöarvojen välittämisen.

Tämä verkkohistoriikki on syntynyt yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuonna halusta katsoa taaksepäin kuluneisiin vuosikymmeniin.

Katso myös:
Lähteet
Jyvässeudun 4H-yhdistys ry
Suomen 4H-liitto

© Mediakajo