Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä 1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

Hankkeiden aika   Työntekijät   Kerhot   Tehtävät   Kurssit ja kilpailut   Hankkeet

2000-luku : Työntekijät

Työntekijät

TOK-jengi

Yhdistyksen väkeä innovoimassa Tekemällä
Oppimisen Keskuksen toimintaa kesällä 2006
Viitaniemessä. Vasemmalta harjoittelija Heidi Tiainen,
toiminnanohjaaja Mervi Turunen, hankekoordinaattori
Mari Hast, toiminnanjohtaja Timo Hämäläinen, tuottaja
Tiina Mäenpää, eläintenhoitaja Kimmo Hannula,
harjoittelija Elina Mäki, ohjaaja Tuula Jämbeck ja
eläintenhoitaja/renki Lasse Longi.

Toiminnan kasvaessa pysyvän lisähenkilökunnan tarve kasvoi. Yhdistyksen laajentuminen Jyväskylän kaupungin alueelle mahdollisti rahoituksen saamisen kaupungin budjetista. Uuden rahoituksen ansiosta pystyttiin viimein palkkaamaan toinen kokopäiväinen työntekijä. Vuonna 2003 aloitti toiminnanohjaaja Mervi Turunen. Hänelle siirtyi päävastuu kerho-, kurssi- ja leiritoiminnasta, kilpailuista, tapahtumista, kansainvälisistä asioista ja jäsenasioista

Erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin pystyttiin niiden oman rahoituksen turvin palkkaamaan määräaikaisia työntekijöitä. Yhdistyksessä työskenteli myös useita työllistettyjä ja eri oppilaitosten harjoittelijoita. Vuosittainen yhdistyksessä työskentelikin 10 - 20 henkilöä. Uusien resurssien avulla lisättiin kerholaisten henkilökohtaista ohjausta moninkertaisesti.

© Mediakajo