Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä 1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

Hankkeiden aika   Työntekijät   Kerhot   Tehtävät   Kurssit ja kilpailut   Hankkeet

2000-luku : Hankkeiden aika

Hankkeiden aika

Kotipalveluesite

Kotipalvelutoiminta nousi entistä tärkeämmäksi.

Yhdistys on historiansa aikana kokenut useita nimenmuutoksia. Niistä viimeisin ja samalla merkityksellisin tapahtui vuonna 2002. Keskustelua Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Muuramen kattavasta yhdistyksestä oli käyty jo edellisellä vuosikymmenellä. Alustava selvitystyö aloitettiin Muuramessa vuonna 2000. Kun muutos sitten lopulta tapahtui 23.9.2002, muodostui Jyvässeudun 4H-yhdistys ry:n toiminta-alueeksi Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta.

Edellisellä vuosikymmenellä alkanut hanketoiminta leimasi yhdistystä uudella vuosituhannella. Useat 1990-luvulla alkaneet hankkeet jatkuivat ja uusia aloitettiin. Hanketoiminta vaati paljon yhdistyksen resursseilta, mutta tarjosi samalla uusia mahdollisuuksia ja yhteistyökanavia. Taloushallinnolle hankkeet asettivat uudenlaisia haasteita ja yhdistyksen budjetti moninkertaistui edelliseen vuosikymmeneen verrattuna.

Hankkeet ja edelleen jatkuva työpalvelutoiminta toivat yhdistykselle uudenlaista arvostusta. Myös yhdistyksen tunnettavuus parani. Samalla toiminta profiloitui entistä voimakkaammin työpalveluun ja yrittäjyyskasvatukseen. Kerhotoiminta oli kuitenkin edelleen voimissaan. Sen käytännön toiminta toteutui pitkälti vapaaehtoisten kerhonjohtajien ja aikuisohjaajien voimin.

© Mediakajo