Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä 1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

Toiminta syntyy   Neuvojat   Kerhot   Yritykset   Kurssit ja kilpailut   Virkistys  

1930 - 1940-luku : Toiminta syntyy

Toiminta syntyy

Talvisodan syttyminen lopetti maatalouskerhot monilla paikkakunnilla. Pian kuitenkin huomattiin kerhotoiminnan arvo elintarviketuotannon turvaamisessa. Sota-ajasta tulikin Maatalouskerholiitolle kasvun aikaa. Toiminnan laajentamiseksi saatiin lisärahoitusta Suomen Huollolta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta myös ulkomailta. Rahoitusta käytettiin erityisesti lisähenkilökunnan palkkaamiseen ja kouluttamiseen.

Jyväskylän pitäjän maatalouskerhoyhdistys oli rekisteröity ensi kerran tammikuussa 1930. Sota-aika piti toiminnan vilkkaana ja vuonna 1942 kerhoja perustettiin myös Jyväskylän kaupunkiin. Kun toiminta näin laajeni koko Keski-Suomessa, perustettiin yhdistysten toiminnan tukemiseksi Sisämaan Maatalouskerhopiiriliitto vuonna 1941. Seuraavien vuosien aikana sen toimialue tuli käsittämään myöhemmän Keski-Suomen läänin alueen. Samalla piiriliiton nimi muutettiin Keski-Suomen Maatalouskerhopiiriliitoksi.

Kun tarve sotaponnistuksille loppui, alkoi myös niitä tukeneen yhdistystoiminnan rahoitus ehtyä. Sodan aikana vuonna 1943 maatalouskerhoja oli koko maassa noin 4500. Vuoteen 1948 mennessä määrä oli pudonnut kolmanneksella. Jyväskylän kaupungissa ja pitäjässä kerhotoiminta tyrehtyi 1940-luvun kuluessa.

© Mediakajo