Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä 1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

Uusi alku   Neuvojat   Kerhot   Yritykset   Kurssit ja kilpailut   Virkistys

1950 - 1960-luku : Uusi alku

Uusi alku

Kotitalouskurssilaisia

Kotitalouskurssit olivat suosittuja 1950- ja 1960-luvuilla.

Sodanjälkeiset vuodet, erityisesti 1950-luku, olivat kotiseutuaatteen aikaa. Sen myötä yhdistystoiminta alkoi viritä uudelleen. Maatalouskerhojen suosiota lisäsi myös pientilallisten määrän kasvu. Jyväskylän pitäjässä maatalouskerhotoiminta herätettiin henkiin vuonna 1956. Yhdistyksen virallisena nimenä oli edelleen Jyväskylän pitäjän maatalouskerhoyhdistys, mutta siitä käytettiin myös nimitystä Jyväskylän maatalouskerhoyhdistys.

Käytännön toiminnasta vastasi edelleen maatalouskerhoneuvoja, mutta hän sai nyt tuekseen johtokunnan. Sekä neuvojat että johtokunnan jäsenet olivat pitkäaikaisia, mikä edesauttoi toiminnan kehittämistä. Sotavuosien tavoin yritystoiminnan edistäminen oli neuvojan tärkein tehtävä. Elintarvikesäännöstely oli kuitenkin päättynyt, joten kerhojen rooli maataloustuotannossa oli vähäisempi. Tämä antoi mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin järjestön ydintehtävään, työ- ja yrittäjyyskasvatukseen.

Yhdistyksen toiminta vakiintui 1960-luvun kuluessa. Yritykset monipuolistuivat. Kotieläinten osuus kasvoi ja metsäyritystenkin määrää pyrittiin lisäämään. Nuorten ohjaamisessa panostettiin ryhmäneuvontaan ja työkilpailuihin.

© Mediakajo