Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä 1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

4H-yhdistys   Neuvojat   Kerhot   Tehtävät   Kurssit   Kilpailut   Virkistys

1970-luku : 4H-yhdistys

4H-yhdistys

Norjan retki

Retki Pohjois-Norjaan keväällä 1979.

Kansainvälinen 4H-tunnus alkoi näkyä maatalouskerhotoiminnassa 1960-luvun aikana. Vuonna 1968 Maatalouskerholiitosta tuli Suomen 4H-liitto. Piiriliittojen nimenmuutos koettiin seuraavana vuonna ja Jyväskylän pitäjässäkin toimittiin 4H-yhdistyksen nimellä jo vuonna 1970.

Yhdistyksen toiminta oli 1970-luvulle tultaessa vakiintunutta. Neuvojat kuitenkin vaihtuivat usein ja niukka talous rahoitti toimintaa. Uusiin haasteisiin pystyttiin silti vastaamaan. Kansainvälisyys nousi entistä tärkeämmäksi yhdessä luonto- ja ympäristöteemojen kanssa. Samalla toiminta laajeni alueellisesti, kun kerhoja perustettiin myös taajamiin.

Harrastustoiminta jatkoi edellisellä vuosikymmenellä alkanutta kasvuaan. Sitä tehostamalla pyrittiin huomioimaan ne lapset ja nuoret, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua maataloustoimintaan. Heitä oli yhä enemmän, kun kerhoja perustettiin myös taajamiin. Kerholaisten keski-ikä myös laski vuosikymmenen lopulla ja nuorimmille koettiin sopivimmiksi juuri harrastustehtävät.

© Mediakajo