Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä 1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

Harrastustoiminta   Neuvojat   Kerhot   Tehtävät   Kurssit   Kilpailut

1980-luku : Harrastustoiminta

Harrastustoiminta kukoistaa

Lypsykilpailu

Maatalous oli vielä 1980-luvulla keskeisellä sijalla
yhdistyksen toiminnassa. Kuvassa lypsykilpailu,
jonka tuomarina toimi Tarvaalan maatalousoppilaitoksen
opettaja Marjatta Maalampi (vasemmalla).

Teemavuodet olivat leimallisia 4H-järjestön toiminnalle 1980-luvulla. Vuonna 1984, "Elävän maan vuonna", tavoitteena oli levittää tietoa luonnonmukaisesta viljelystä ja luonnon kiertokulusta. Tämä näkyi yritysmuodoissa ja kurssien teemoissa. Vuosikymmenellä tapahtunutta jäsenmäärän nousuakin selitettiin osaltaan ympäristöaiheiden ajankohtaisuudella. Vuoden 1987 teema oli "4H ja kehitysyhteistyö". Tuolloin aihetta käsiteltiin kerhoilloissa, järjestettiin kilpailu kehitysyhteistyökansion laatimisesta ja myytiin kehitysyhteistyöarpoja.

Jyväskylän pitäjän 4H-yhdistyksestä tuli tällä vuosikymmenellä Jyväskylän maalaiskunnan 4H-yhdistys. Pitäjä tai maalaiskunta, työkasvatusta korostettiin edelleen yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä. Peruskoulu-uudistus saatettiin loppuun 1980-luvulla. Yhdistys kokikin tehtäväkseen täydentää teoreettista opetusta käytännönläheisellä työkasvatuksella. Samalla korostettiin yhdistyksen roolia palvelujen tarjoajana kunnalle. Yhdistys oli mukana kehittämässä elinkeinoelämää ja tarjosi uraohjausta nuorille. Vaikka harrastustoiminnalla oli käytännössä yhä suurempi rooli, pyrittiin siis yritys- ja tehtävätoimintaa silti ylläpitämään ja lisäämään. Yritystoiminnan kehittäminen olikin eräs kansainvälisen nuorisovuoden 1985 erityisistä tavoitteista.

© Mediakajo