Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

Jyvässeudun 4H-yhdistys 50 vuotta

1956 - 2006

Yleistä 1930 - 1940-luku 1950 - 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku

Töitä nuorille   Neuvojat   Kerhot   Tehtävät   Työllistäminen Kurssit   Kilpailut

1990-luku : Töitä nuorille

Töitä nuorille

Tiedotustoimintaa

4H-yhdistys oli mukana Jyväskylän kaupungin iltatorilla.
Kuvassa oikealla restonomi Anu Kärkkäinen, joka
työskenteli yhdistyksessä harjoittelijana ja sittemmin
projektityöntekijänä.

Työ- ja yrittäjyyskasvatus koettiin yhdistyksessä erityisen tärkeiksi lama-aikana. Vuonna 1993 aloitettiin nuorten työpalveluprojekti. Kunnan tukemassa projektissa yhdistys toimi palkanmaksajana. Työn tilaajana oli yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä. Iso osa työpalvelusta oli kotipalvelutehtäviä. Toiminta kohosi nopeasti yhdistyksen tärkeimpien tehtävien joukkoon. Juuri sen ansiosta yhdistys nousi 1990-luvulla esiin maakunnallisessa mediassa voimakkaammin kuin koskaan ennen. Myös valtakunnallinen media kiinnostui toiminnasta.

Yhdistyksen toimintaa hankaloittivat julkisen rahoituksen myöntämisen aikataulut. Varainhankinta ja tuottaviin toimintamuotoihin keskittyminen nousivatkin tärkeiksi. Samalla keskitettiin voimavaroja tärkeimpiin tehtäviin. Merkittäviksi koettiin työpalvelutoiminta, kurssitoiminta ja kerhotoiminta haja-asutusalueilla.

Vuosituhannen lopulla yhdistys laajeni yli kuntarajojen. Muutos tapahtui vähittäin. Kerhotoiminta alkoi Jyväskylän kaupungissa vuonna 1994 ja laajeni nopeasti. Työpalvelutoimintaan otettiin vuodesta 1997 lähtien nuoria myös Jyväskylän kaupungin puolelta. Myös työntilaajia tuli kaupungista. Yhdistyksen toimiston siirtyminen Vaajakoskelta kaupungin keskustaan oli seuraava askel. Samalla yhdistys sijaitsi hajanaisen maalaiskunnankin keskellä. Suunnitelmia alettiinkin tehdä kaupungin, maalaiskunnan ja Muuramen kattavasta 4H-yhdistyksestä.

Teemavuodet muuttuivat 1990-luvulla vuosittaisiksi kampanjoiksi. Aiheet olivat kuitenkin samantyyppisiä kuin edelliselläkin vuosikymmenellä. Etualalla olivat ympäristö, metsä ja kansainvälisyys. Käytännössä kampanjat näkyivät edelleen kerhoilloissa ja kurssien aiheissa. Vuoden 1991 ympäristökampanjaa tuotiin esille muun muassa järjestämällä kompostointikurssi ja perinteinen lannoitesäkkikeräys. Kansainvälisyys oli mukana kampanjateemoissa. Se nousi tärkeämmäksi myös käytännön kokemusten kautta, kun yhdistyksen jäseniä lähti kansainvälisille 4H-työleireille ja IFYE-vaihtoon. Kerhoissa harrastettiin myös kansainvälistä kirjeenvaihtoa ja maalaiskuntaankin saantiin ulkomaisia vieraita.

© Mediakajo