Asukkaat

Asukkaita on Tuulenkylässä 64. Asukkaista on noin kolmannes lapsia, joista täysi-ikäisiä vajaa kymmenen.

Aikuisten ikä (jos ei oteta huomioon täysi-ikäistyneitä, vielä kotona asuvia lapsia) vaihtelee kahdestakymmenestä kuuteenkymmeneen. Useimmat aikuisista ovat neljänkymmenen paremmalla puolella.

Asukkaista on kaksi kolmasosa alkuperäisiä, 25-vuotta sitten muuttaneita. Muut asukkaat ovat vaihtuneet harvakseltaan, mutta tärkeimpänä kriteerinä Tuulenkylään muuttamiselle on edelleen yhteisöllisyys. Tuulenkyläläiset ovat yhteistyössä JVAn kanssa, kun uusia asukkaita vuokra-asuntoihin valitaan.

Arjen sujuminen onkin ollut yhteisössä selvä etu verrattuna asumiseen ydinperheessä omassa asunnossa, oli se sitten rivi-, kerros- tai omakotitalossa. Helppoutta lisäsi paitsi luonteva ja tiivis naapuriapu myös pihapiirissä sijaitseva oma päiväkoti.

Asukkaiden ainoa velvollisuus on noin kerran vuodessa esiintyvän, viikon mittaisen talonmies/naisvuoron hoitaminen.

Talonmiehen/naisen tehtäviä »

 

As Oy Tuulenkylä
Muurarintie 2, 40520 Jyväskylä

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA Oy)
 Vapaudenkatu 48-50, 3 krs.
 40100 Jyväskylä
 Postiosoite: PL 193
 40101 Jyväskylä